Khóa học online "Scrum Essence"

 
Học Scrum nhanh chóng, hiệu quả theo cách của bạn. Học online là biện pháp phù hợp nhất cho những người bận rộn. Bạn sẽ học những điều cốt yếu nhất, tinh túy nhất để hiểu đúng Scrum, vận dụng Scrum đúng cách vào công việc…
Xem chi tiết tại: http://hocvienagile.com/scrum-essence/
Học trực tuyến tại: https://kyna.vn/scrum-essence