Khóa học Pragmatic Scrum Tháng 3/2016 diễn ra thành công

Trong hai ngày 26,27/3/2016, với 21 học viên khóa học Pragmatic Scrum đã diễn ra thành công. Người học và giảng viên đã trải nghiệm với nhiều cung bậc khác nhau của cảm xúc. Sau đây là những hình ảnh sinh động về khóa học này:

pragmatic-scrum-T3.2016-1pragmatic-scrum-T3.2016-2pragmatic-scrum-T3.2016-3pragmatic-scrum-T3.2016-4pragmatic-scrum-T3.2016-6pragmatic-scrum-T3.2016-7pragmatic-scrum-T3.2016-9pragmatic-scrum-T3.2016-8
Hình ảnh đầy đủ trên fanpage: Học viện Agile