Các kĩ thuật Cải tiến Sprint

Có rất nhiều kĩ thuật cụ thể để tiến hành buổi Cải tiến Sprint. Ví dụ như Glad-Sad-Mad, SpeedBoat, 5whys, Lean Coffee, v.v.. Trong đó, kĩ thuật đơn giản và được sử dụng phổ biến là Glad-Sad-Mad. Nhóm của bạn hãy mạnh dạn sáng tạo các hình thức cải tiến khác để hoạt động này hiệu quả hơn, vui hơn.

Xin mời bạn nhập thông tin để tải tài liệu.

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại (*)

  Related Posts
  Lộ trình để trở thành Scrum Master

  Trong một vài năm gần đây, khi Scrum ngày càng phổ biến trong các doanh nghiệp thì cơ hội nghề Read more

  Câu chuyện về Scrum – Learn to Unlearn

  Đã nhiều năm làm trong lĩnh vực đào tạo Agile/ Scrum, chúng tôi nhận ra rất rõ ràng sự phát Read more

  Biểu đồ Sprint Burndown có vai trò gì trong Scrum?

  Hiện nay, biểu đồ Sprint Burndown ngày càng trở nên phổ biến hơn trong việc cung cấp các thông tin Read more

  Sprint là gì? Vai trò của Sprint khi áp dụng phương pháp Agile Scrum

  Định nghĩa của Sprint Sprint trong Scrum là khoảng thời gian mà Nhóm Scrum tiến hành tất cả các hoạt Read more