Chỉ 24 phút thử thách với bộ đề thi được thiết kế theo chuẩn Quốc tế, có độ khó tương đương với đề thi thật là cơ hội để nhìn nhận lại năng lực Scrum hiện tại của Bạn.
Vui lòng cung cấp đầy đủ Họ và tên, Thư điện tử và Số điện thoại của bạn một cách chính xác để nhận kết quả bài thi, đánh giá chuyên sâu từ Đội ngũ chuyên gia Scrum, và để chúng tôi có thể hỗ trợ được tốt nhất cho bạn.
Lưu ý: Nếu thông tin bạn nhập có lỗi sẽ khiến cho bài thi không tải được thành công. Do đó bạn cần kiểm tra lại thông tin trước khi tiếp tục làm bài thi.

Cảm ơn bạn.

You must specify a text.
You must specify an email address.
You must specify a text.