NeoManager Reviews 01

Nhằm giúp cộng đồng các nhà quản lí mới cập nhật xu thế quản lí hiện đại, gia tăng kết nối với các thành viên đồng thời chia sẻ những câu chuyện thực tế của các doanh nghiệp; Học viện Agile xuất bản bản tin NeoManager Reviews. Bản tin được gửi tới cộng đồng các nhà quản lí mỗi háng một số. Hy vọng sẽ là kênh thông tin hữu ích cho nhà quản lí.

Xem bản tin PDF: NeoManager Reviews 001