Những tổ chức champion nhận ra rằng phương pháp quản trị dự án, chương trình và hạng mục đúng mang đến cho họ lợi thế cạnh tranh. Nhưng vẫn luôn có nhiều điều có thể và cần làm hơn thế. Trong sáu năm qua, chúng tôi đã thực hiện các nguyên cứu bổ sung để xác định đâu là những yếu tố tác động nhiều nhất đến thành công của dự án. Dựa trên phân tích số liệu nghiêm ngặt, ba động lực hàng đầu trong việc giúp các công ty tiết kiệm hàng triệu đô bao gồm:

 • Đầu tư vào các nhà điều hành tài trợ có sự chủ động gắn kết
 • Tránh tình trạng vượt phạm vi dự án hoặc các thay đổi không kiểm soát liên quan đến phạm vi dự án
 • Hoàn thiện năng lực chuyển giao giá trị

còn tiếp…

ĐỂ NHẬN ĐƯỢC TOÀN BỘ NỘI DUNG…

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE