Hai trụ cột và 14 nguyên tắc là lõi của Tư duy tinh gọn. Tuy nhiên có những nguyên tắc và phương pháp khác để học thật kĩ từ sự cạnh tranh, nhất là trong phát triển sản phẩm Tinh gọn.

Người Toyota điều hành tốt hai quy trình cốt lõi này, (1) phát triể̉n sản phẩ̉m và (2) sản xuất. Những nhà nghiên cứu của Đại học Michigan đã thực hiệ̣n mộ̣t nghiên cứu trong 3 năm về̀ Toyota và những công ty tại Bắc Mỹ về̀ hiệ̣u quả của phát triển sản phẩ̉m [LM06b]. Kết quả thì sao? …

còn tiếp…

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

  Tên của bạn (*)

  Địa chỉ Email (*)

  Số điện thoại

  Công ty

  Chức vụ

  HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE