Khoá học Pragmatic Scrum

Làm chủ cả lí thuyết và phương pháp vận dụng Scrum vào phát triển sản phẩm và quản trị dự án

Khai giảng  : 22-09-2021