Bài luyện thi OKR” được thiết kế bởi đội ngũ chuyên gia của Học viện Agile để giúp bạn kiểm tra kiến thức cơ bản về phương pháp Quản trị theo mục tiêu ( Objectives and Key Results).
Bài thi bao gồm 20 câu hỏi ngẫu nhiên làm trong 15 phút, điểm đạt là 60% số điểm tối đa trở lên. Bạn có thể luyện tập với số lần tùy ý và kiểm tra kết quả của mình. Kết quả thi sẽ gửi vào email của bạn.
Bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu nào…