Review OKRs cuối quý

,

Hoạt động review cuối quý cho phép chúng ta xác định vị trí của cả nhóm. Tại phiên làm việc cả nhóm sẽ tiến hành chấm điểm các KR đã được hoàn thành, những KR bị bỏ qua/ chưa được hoàn thành, những điều dẫn đến thành công của cả nhóm, những điều dẫn đến thất bại của cả nhóm.

Tìm hiểu chương trình Coaching OKR cho doanh nghiệp!

 • Chuẩn bị: 
  • Mỗi thành viên nên tự đánh giá OKRs của cả nhóm hoặc thảo luận riêng với các đồng nghiệp. Mỗi người nên mang 1-2 câu hỏi đến buổi review cuối quý.
  • CEO/ quản lí nhóm nên chuẩn bị một bài thuyết trình về kết quả của các KR và gửi bài thuyết trình này cho cả nhóm trước khi buổi review cuối quý diễn ra 
 • Time-box: Khoảng 2-3 tiếng
 • Tiến trình cho buổi Review cuối quý nên có những hạng mục sau đây:
  • Thuyết trình về các kết quả đã hoàn thành
  • Q&A
  • Thảo luận chung: Hoạt động thảo luận chung này không nên hướng đến công kích cá nhân hay giải trình các vấn đề đã xảy ra. Hoạt động thảo luận chung nên hướng đến việc những điều chưa được hoàn thành, cách thức tiếp cận để có thể cải tiến trong quý tiếp theo.
Hình ảnh Học viện Agie coaching tại doanh nghiệp IZISolution

Hình ảnh Học viện Agie coaching tại doanh nghiệp IZISolution

Tìm hiểu sâu hơn về OKRs tại đây!