Agile Management for Middle Managers

24
Th8

Agile Management for Middle Managers

bởi
 
593 people viewed this event.
 
9000000

Để đăng ký cho sự kiện này email thông tin của bạn tới anhpm@agilead.vn

Đăng ký bằng webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2019-08-24
 

Địa điểm

68 nguyễn cơ thạch, Hà Nội
 
 
 

Share With Friends