OKR – Thiết lập mục tiêu và hoạch định

07
Th9

OKR – Thiết lập mục tiêu và hoạch định

bởi
 
796 people viewed this event.
 
3000000

Để đăng ký cho sự kiện này email thông tin của bạn tới tranglhm@agilead.vn

Đăng ký bằng webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2019-09-07
 

Địa điểm

 
 
 

Share With Friends