Bài viết

Xây dựng văn hóa làm việc từ xa

Một trong những mối quan tâm lớn nhất của các doanh nghiệp khi có nhân viên làm việc từ xa là xây dựng văn hóa nhận thức.Nơi làm việc, vị trí hợp tác là những tác động nhằm góp…

Quản lý năng suất trong bối cảnh làm việc từ xa

Để đối phó với những điều không chắc chắn do Covid-19 gây ra, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đã yêu cầu nhân viên của họ làm việc từ xa. Luôn ưu tiên thiết lập các chính sách rõ ràng…

Top 10 công cụ hỗ trợ làm việc từ xa hiệu quả

, ,
Trước diễn biến phức tạp của mùa dịch Covid-19 không ít các công ty đã triển khai hình thức làm việc từ xa cho cán bộ và nhân viên của mình. Việc sử dụng các công cụ hỗ trợ làm việc…