Agipedia

Nexus - Scrum quy mô lớn

Khung làm việc này được đưa ra bởi Ken Schwaber – đồng tác giả Scrum - và Scrum.org, dành cho các sản phẩm/dự án có quy mô lớn từ 3-9 nhóm Scrum, nó được gọi là Nexus. Và bản hướng dẫn định…

LeSS là gì?

LeSS là một khung làm việc Agile để mở rộng Scrum cho nhiều nhóm. Khung làm việc này được đúc rút từ những kinh nghiệm của Bas Vodde và Craig Larman trong khi phát triển Agile ở quy mô lớn cho nhiều…

SAFe - khung làm việc cho Scrum với qui mô lớn

SAFe, được viết tắt của cụm từ Scaled Agile Framework (Khung làm việc Agile Mở rộng), giúp các doanh nghiệp giải quyết các thách thức quan trọng trong việc phát triển và cung cấp phần mềm doanh…

Scrum of Scrums

Scrum of Scrums (Scrum của các Scrum) là một kỹ thuật để triển khai Scrum cho những nhóm lớn (hơn mười người), bằng việc chia các nhóm thành những đội Agile gồm từ 5-10 thành viên. Sau mỗi buổi…