Bài viết

Hướng dẫn thiết lập mô hình làm việc từ xa thành công cho đội nhóm của bạn

,
 Văn hóa là yếu tố sống còn của doanh nghiệp nếu muốn chạy đà phát triển. Vậy làm sao để nhà quản lý có thể xây dựng chúng cho đội nhóm/ nhân viên làm việc từ xa?Giao tiếp/họp…