PersonalKanbanWorkshop-ftKanban là khoá học giúp trang bị kỹ năng quản lý công việc hiện đại, tăng năng suất, hiệu quả công việc, kiểm soát stress. Hãy điền email của bạn vào form dưới đây để tải về slide được sử dụng trong khoá học này.


Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

[honeypot fffdaw31sd-953]