Đăng ký nhận tin

Email này của bạn đã được sử dụng để đăng ký nhận tin từ Học viện Agile.

Mời bạn kiểm tra hòm thư để xác nhận việc này. Xin vui lòng thông báo lại với chúng tôi nếu bạn không nhận được email xác nhận đăng ký.

Cảm ơn bạn!
Học viện Agile