Tư vấn, đào tạo và chứng chỉ Agile & Scrum

Chúng tôi đã giúp hơn 6.000 học viên, 200+ doanh nghiệp thành công với Agile. Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm được khóa học phù hợp.

CÁC KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

Nhưng chứng chỉ quốc tế hàng đầu về Agile, giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..Nhưng chứng chỉ quốc tế hàng đầu về Agile, giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..

DEVOPS PROFESSIONAL

Khóa học tập trung cung cấp kiến thức chuẩn và đủ để áp dụng ngay DevOps trong thực tiễn. Giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Tư vấn huấn luyện Agile

Tư vấn, đào tạo và huấn luyện bài bản, chuyên sâu để tối ưu hóa việc áp dụng Agile trong nhóm và doanh nghiệp từ tổng quát tới chuyên sâu.

Pragmatic Scrum

Sử dụng Scrum để học Scrum – Khóa học giúp hiểu sâu sắc, hiểu đúng về Scrum. Từ đó học viên có thể áp dụng các kiến thức trong khoá học vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Tư vấn huấn luyện Agile

Tư vấn, đào tạo và huấn luyện bài bản, chuyên sâu để tối ưu hóa việc áp dụng Agile trong nhóm và doanh nghiệp từ tổng quát tới chuyên sâu.

DEVOPS PROFESSIONAL

Khóa học tập trung cung cấp kiến thức chuẩn và đủ để áp dụng ngay DevOps trong thực tiễn. Giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.

DEVOPS PROFESSIONAL

Khóa học tập trung cung cấp kiến thức chuẩn và đủ để áp dụng ngay DevOps trong thực tiễn. Giảng viên là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ.

Pragmatic Scrum

Sử dụng Scrum để học Scrum – Khóa học giúp hiểu sâu sắc, hiểu đúng về Scrum. Từ đó học viên có thể áp dụng các kiến thức trong khoá học vào thực tiễn một cách hiệu quả.

Pragmatic Scrum

Sử dụng Scrum để học Scrum – Khóa học giúp hiểu sâu sắc, hiểu đúng về Scrum. Từ đó học viên có thể áp dụng các kiến thức trong khoá học vào thực tiễn một cách hiệu quả.

CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ

Nhưng chứng chỉ quốc tế hàng đầu về Agile, giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..Nhưng chứng chỉ quốc tế hàng đầu về Agile, giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..giúp ban……..

Khóa học Agile/Scrum chuyên nghiệp, được cấp chứng chỉ CSPO – Certified Scrum Product Owner do Scrum Alliance cấp. Giảng viên có chứng chỉ CST với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Mỹ, Úc và châu Á.

Khóa học Agile/Scrum chuyên nghiệp, được cấp chứng chỉ CSPO – Certified Scrum Product Owner do Scrum Alliance cấp. Giảng viên có chứng chỉ CST với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Mỹ, Úc và châu Á.

Khóa học Agile/Scrum chuyên nghiệp, được cấp chứng chỉ CSM – Certified Scrum Master do Scrum Alliance cấp. Giảng viên có chứng chỉ CST với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Mỹ, Úc và châu Á.

Chương trình đào tạo Huấn luyện Agile được ICAgile công nhận và cấp chứng chỉ quốc tế ICP-ACC. Chứng chỉ tập trung chủ yếu vào tư duy, vai trò và trách nhiệm của Huấn luyện viên Agile.