Tổng kết chương trình Huấn luyện Agile\Scrum tại Zonmob

Sau gần 2 tháng triển khai, ngày 19/9 vừa qua Công ty Zonmob và Học viện Agile đã tổ chức buổi Tổng kết Chương trình Huấn luyện Agile\Scrum.
Tham gia buổi tổng kết có anh Hoàng Viết Hải – Founder & CEO của công ty Zonmob, anh Dương Trọng Tấn – Giám đốc Học viện Agile, anh Phạm Anh Đới – Huấn luyện viên Agile\Scrum và các thành viên trong nhóm dự án.
zonmob-1
Buổi tổng kết tập trung báo cáo về Chương trình Huấn luyện Agile\Scrum tại Zonmob thời gian vừa qua; đánh giá, trao đổi về kết quả, cách làm, tiến độ của chương trình; đồng thời khen thưởng, ghi nhận những thành tựu, tiến bộ của nhóm Dự án và cá nhân; đề xuất, lên kế hoạch cho việc áp dụng Agile\Scrum cho nhóm Dự án ở giai đoạn sau và toàn công ty Zonmob.
Anh Hồ Văn Trọng (Dev) chia sẻ: “Khi áp dụng Agile\Scrum anh em nắm bắt được tiến bộ dự án hằng ngày, hằng tháng. Giúp mình chủ động và có ý thức phấn đấu cá nhân hơn với dự án. Biết được dự án đang như thế nào. Về đo lường dự án: Ngày xưa đo lường hay sai, các Sprint đầu ước lượng hay sai, giờ cải tiến công cụ đo lường không còn cảm tính nữa. Việc ước lượng các hạng mục Product Backlog và công việc cũng tốt hơn. Về cá nhân khi áp dụng cái này thấy mình có ích hơn”.
Phạm Anh Tuấn (Co-Founder & Manager) chia sẻ: Zonmob sẽ tiếp tục áp dụng Agile\Scrum cho nhóm dự án này và hoàn thiện tiếp các thang đo về năng suất và chất lượng. Trong năm nay Zonmob sẽ áp dụng Scrum cho một nhóm dự án nữa, năm sau sẽ tính đến quy mô cho toàn công ty.