CAM KẾT 100%

HOTLINE: 024-6653-5759

Bạn đã biết vai trò của Agile, cũng đã tìm hiểu đã lâu, nhưng chưa biết bắt đầu thế nào, và Agile có thể dẫn tổ chức mình tới đâu? Học viện Agile sẽ làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp để cùng xây dựng phương án cho quá trình chuyển đổi Agile thành công bền vững tại doanh nghiệp.

Các thành tố của quá trình chuyển đổi Agile

Chuyển đổi phương thức làm việc, xa hơn là văn hóa doanh nghiệp là một chiến lược cần tiếp cận chỉnh thể. Doanh nghiệp cần xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu, có kế hoạch và năng lực quản lí thay đổi chu toàn, với sự ủng hộ và năng lực thực thi từ đội ngũ lãnh đạo. Chuyển đổi Agile là một quá trình dài lâu cần những bước chuẩn bị kĩ càng, từ năng lực kĩ thuật của đội ngũ, tới hiệu quả của đội nhóm. Đặc biệt, quá trình chuyển hóa này có thể kéo theo cả những thay đổi về cấu trúc của tổ chức và văn hóa doanh nghiệp. Sự chuyển đổi thành công từ phương thức làm việc cũ sang Agile sẽ giúp doanh nghiệp có được tính linh hoạt cao độ trong phát triển sản phẩm, trong chuyển giao giá trị tới khách hàng, và linh hoạt trong hoạt động kinh doanh. Chuyển đổi Agile là giải pháp chỉnh thể nhất đảm bảo cho những lợi thế cạnh tranh bền vững.

Các Chủ điểm và Mức độ Chuyển đổi

Dựa trên những best practices trong chuyển đổi Agile trên thế giới, Học viện Agile đã phát triển Khung chuyển đổi AATF (Agilead Agile Transformation Framework) gồm năm bước, tương ứng với quy mô rộng dần, độ chuyên môn hóa tăng dần, năng lực Agile tăng dần, và ngày càng mang lại nhiều giá trị bền vững cho tổ chức.

Ở giai đoạn đầu tiên, Tổ chức tập trung trang bị năng lực Agile với sự chuẩn bị về quy trình, phương thức quản lí, đào tạo kĩ năng Agile. Kết quả của bước này là việc Tổ chức thành thục trong vận dụng triết lí Agile với các quy trình và phương thức kĩ thuật tương thích. Chủ điểm của giai đoạn này là Agile. Giai đoạn tiếp theo, Tổ chức mở rộng phạm vi áp dụng Agile, chú trọng tới việc gia tăng hiệu suất của các đội nhóm. Chủ điểm của giai đoạn này là Năng suất. Ở giai đoạn kế tiếp, các nhóm Agile nâng tầm hoạt động với sự quan tâm vào gia tăng chất lượng sản phẩm, cùng với sự trang bị các năng lực cần thiết liên quan đến kĩ thuật (development, product). Giai đoạn Agile+3 và Agile+4 tương ứng với giai đoạn cuối trong quá trình chuyển đổi ở mức Tổ chức (Enterprise) với phạm vi vượt ra khỏi quá trình phát triển sản phẩm/dự án.

Lộ trình chuyển đổi Agile theo khung AATF

Các bước xây dựng Phương án Chuyển đổi

Sơ đồ dưới đây phác thảo lộ trình xây dựng Phương án Chuyển đổi do Học viện Agile cùng với đối tác thực hiện.

Các khách hàng tiêu biểu …