Vai trò của Product Owner trong quy trình Scrum:

  • Một Product Owner luôn bao quát, chia sẻ, và truyền thông tầm nhìn của sản phẩm cho mọi người. Họ chia sẻ lại cho cả khách hàng và các bên có liên quan trong nội bộ của mình.
  • Với quy trình, một Product Owner như là một người 'gác đền' của Product Backlog, và do đó cũng là người đại diện tổ chức 'sở hữu' sản phẩm.
  • Một Product Owner phải chịu trách nhiệm tối ưu hóa giá trị mà sản phẩm cung cấp cho cả khách hàng và tổ chức.
  • Nhằm mục đích tối đa hóa giá trị sản phẩm, Product Owner phải được trao quyền để đưa ra các quyết định đại diện cho doanh nghiệp liên quan tới sản phẩm.
  • Nếu Product Owner không được trao quyền 'sở hữu' sản phẩm, thì họ thực chất không phải là một Product Owner, và tổ chức của anh ta cũng không thực hành Scrum.
  • Product Owner là người đại diện duy nhất của các bên có liên quan ở trong và ngoài tổ chức, trong giới hạn mà nhóm quan tâm.

còn tiếp…

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN THÔNG TIN ĐẦY ĐỦ VỀ BÀI VIẾT

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Chức vụ (*)

Số điện thoại

HÃY BẮT TAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH AGILE