TÓM TẮT BÁO CÁO

Vietnam Agile Report 2021 là báo cáo đầu tiên về Agile tại Việt Nam. Để xây dựng báo cáo này, Học viện Agile đã tiến hành khảo sát trên diện rộng thông qua bảng hỏi trực tuyến trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021.

Khảo sát được tiến hành với 530 người thuộc 4 nhóm đối tượng chính là:

  • Lãnh đạo cấp cao – CxO
  • Người làm công tác Nhân sự – HR
  • Người triển khai/ thực hành Agile
  • Quản lý trong lĩnh vực Công nghệ thông tin

Người tham gia khảo sát chủ yếu đến từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (69%) với quy mô phổ biến nhất từ 50 đến 200 nhân sự.

Bạn vui lòng tải bản PDF để xem trên mobile

TẢI BÁO CÁO MIỄN PHÍ

NỘI DUNG BÁO CÁO

Phần 1. Agile với phát triển khách hàng

Báo cáo dẫn lại một số thông tin quan trọng từ các báo cáo Agile quốc tế, cho thấy xu hướng Agile trên thế giới đang diễn ra như thế nào. Tiếp đó là các thông tin về mối liên hệ giữa Agile giúp cho doanh nghiệp gia tăng sự hài lòng và sớm chuyển giao sản phẩm đến khách hàng.

Phần 2. Xu hướng Agile ở Việt Nam

Báo cáo cho thấy xu hướng ngày càng gia tăng yếu tố linh hoạt trong quản trị của doanh nghiệp. Cùng với đó là khái quát về thời gian, quy mô, mức độ áp dụng Agile ở các doanh nghiệp hiện đang như thế nào. Một số dự báo về mức độ áp dụng Agile trong thời gian tới cũng như các công cụ, phương pháp phổ biến đang được sử dụng và lý do chính để doanh nghiệp tìm đến và áp dụng Agile.

Phần 3. Tác động của Agile đối với doanh nghiệp

Việc áp dụng Agile có giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, gia tăng năng suất làm việc, thời gian hoàn thành, tỷ lệ thành công của dự án? Hay Agile có giúp gia tăng mức độ chủ động, sự hài lòng và gắn bó của đội ngũ hay không? Câu trả lời cũng được đưa ra trong phần này.

Phần 4. Thị trường nhân lực Agile

Phần này cho thấy các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng nhân lực Agile ở những mức độ khác nhau. Mức lương của người lao động phân theo các vị trí trong tổ chức Agile như Scrum Master, Product Owner, Agile Coach cũng như tác động của yếu tố Agile đối với việc tuyển dụng trong doanh nghiệp.

Phần 5. Agile và các xu hướng lớn

Một số thông tin cho thấy mối quan hệ giữa Agile và chuyển đổi số, Agile và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong đại dịch được trình bày trong phần này.