Viettel cử gần 50 cán bộ quản lý tham gia lớp Agile Project Management

Tuần qua, khóa học Agile Project Management tổ chức cho gần 50 cán bộ quản lý của Viettel vừa diễn ra tại Học viện Agile. Không khí lớp học và cách cán bộ quản lý của Viettel tham gia lớp học để lại rất nhiều ấn tượng tốt.

Các cán bộ quản lý của Viettel tham gia học tập rất tích cực

Học viên tham gia đầy đủ, đúng giờ theo phong cách quân đội, trong khi thảo luận rất sôi nổi và sáng tạo đúng kiểu Agile. Một không khí học tập nghiêm túc được thực hiện suốt khóa học.

Được biết, các anh chị quản lý của Viettel khi đi học được tạo điều kiện tối đa để tập trung cho việc học, không phải check mail hay nghe điện giải quyết công việc ở công ty.

Viettel là đơn vị lớn và đi đầu trong chuyển đổi Agile

Từ những việc nhỏ cho thấy người Viettel không nói chơi và phát biểu của Bộ trưởng Hùng, người từng là lãnh đạo cấp cao của Viettel, về mạng xã hội của riêng Việt Nam là rất đáng lưu tâm và có đủ quyết tâm để hiện thực.

Đây là một khóa đào tạo Quản lý dự án thực tế theo Agile, tập trung trang bị ác kỹ năng Agile dễ tiếp cận và thích nghi. Mục tiêu của khoá học là cung cấp nền tảng tư duy và công cụ hữu hiệu để nhà quản trị lãnh đạo các dự án phức tạp đi tới thành công.

Học viện Agile
Your Trusted GROWTH Partner