Cảm ơn bạn đã đăng ký tham gia sự kiện của học viện Agile!

Thông tin sự kiện cùng link Zoom tham dự sẽ được gửi tới bạn trong những email sau.