NHÓM CỦA BẠN CÓ GẶP MỘT TRONG NHỮNG TÌNH TRẠNG?

 • Đang làm Agile, nhưng sản phẩm vẫn ra chậm, chất lượng kém và thiếu ổn định, nhân viên thì stress
 • Sếp phải liên tục bảo Agile đi, nhưng đội ngũ không làm gì
 • Đội tự học Scrum, nhưng hình như  vẫn đang làm sai – ScrumBut
 • Vẫn có thành viên nói rằng Agile không phù hợp do công việc của mình và đặc thù của nhóm
 • Nhóm bảo đang áp dụng Agile, nhưng kết quả vẫn ra chậm, chất lượng kém
 • Mỗi người nói Agile một kiểu

BẠN CÓ BIẾT?

 • Khi thành viên không muốn Agile mà lại bị ép thì bạn chính đang là không Agile
 • Bạn có biết nếu bất cứ thành viên không thích Agile đều đang gây hại ghê gớm cho nhóm
 • Bạn có biết Agile nếu không áp dụng đúng thì còn tệ hơn cả waterfall
 • Scrum và Agile dễ hiểu nhưng khó tinh thông
 • Dự án chuyển đổi Agile cũng nên theo Agile

TƯ VẤN, HUẤN LUYỆN AGILE LÀ GÌ?

 • Tư vấn lựa chọn lộ trình chuyển đổi Agile phù hợp để đảm bảo thành công, tối ưu hóa chi phí và thời gian.
 • Tư vấn lựa chọn nhóm, sản phẩm đảm bảo đúng nguyên lí.
 • Tư vấn để lựa chọn kỹ thuật, phương pháp Agile phù hợp với nhóm mà vẫn đảm bảo đúng nguyên lí.
 • Đào tạo để lãnh đạo và thành viên hiểu được giá trị của Agile, hiểu đúng và làm được Agile.
 • Làm mẫu, quan sát và phản hồi để nhóm thực hành đúng kỹ thuật cũng như đảm bảo nguyên lí Agile.

Hình ảnh huấn luyện

Lộ trình tư vấn huấn luyện cho doanh nghiệp

Huấn luyện viên cho doanh nghiệp của bạn sẽ là ai?

Đăng Ký Để Nhận Tư Vấn Cụ Thể Về Chương Trình