Ngành

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

Bối cảnh Ngành Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng đang phải gánh chịu áp lực cạnh tranh rất lớn, không chỉ giữa các ngân hàng truyền thống, mà còn với rất nhiều Fintech với ưu thế về công nghệ, sự linh hoạt và tốc độ. Theo khảo sát của Stastista và HyperLead, trong giai đoạn 2017-2022, số lượng startup Fintech tại Việt Nam đã tăng 300% (từ 44 công ty lên 176 công ty), số lượng người dùng cũng tăng gấp gần 3 lần (từ khoảng 27 triệu người lên tới gần 69 triệu người).

Ngân hàng là một định chế đặc biệt, cả về cơ cấu tổ chức, quy trình phê duyệt. Điều này ảnh hưởng đến tốc độ của việc ra quyết định, triển khai và khả năng phối hợp liên phòng ban cùng nhiều rủi ro pháp lý; trong khi khối lượng công việc rất lớn và áp lực về tốc độ xử lý công việc rất cao.

Đào tạo, tư vấn và huấn luyện chuyển đổi Agile cho Ngân hàng

Thế nào là một tổ chức Agile?

Sở hữu nhân tố tiềm năng

 • Đội ngũ nhân sự có năng lực phù hợp và linh hoạt
 • Văn hóa làm việc đặt khách hàng vào trung tâm, cộng tác, cam kết và tự chủ
 • Cấu trúc và quy trình linh hoạt
 • Công nghệ hiện đại

Tổ chức có năng lực

 • Phản hồi nhanh với sự thay đổi
 • Thực thi nhanh chóng
 • Linh động trong việc tổ chức nguồn lực
 • Liên tục mở rộng và duy trì lợi thế cạnh tranh

Lộ trình Chuyển đổi Agile cho Ngân hàng

 Kết quả:
 • Tăng tốc độ xây dựng và điều chỉnh sản phẩm
 • Linh hoạt nguồn lực trong ngân hàng số
 Năng lực cần xây dựng:
 • Hình mẫu văn hóa Agile, văn hóa số cho toàn tổ chức
 • Cấu trúc, quy trình linh hoạt
 • Nền tảng công nghệ để làm việc nhanh
 • Năng lực số và linh hoạt cho đội ngũ nhân sự
 Cách thức thực hiện:
 • Đào tạo cho quản lý
 • Huấn luyện quản trị mục tiêu
 • Đào tạo và huấn luyện các nhóm sản phẩm
 Kết quả:
 • Tăng tốc độ xây dựng các dòng sản phẩm
 • Nhanh chóng gây dựng năng lực chiến lược của tổ chức
 Năng lực cần xây dựng:
 • Dần lan toả văn hóa Agile ra toàn tổ chức
 • Hiểu biết về những cách thức cải thiện quy trình làm việc toàn tổ chức
 • Điều chỉnh những cấu trúc toàn hàng nhỏ
 Cách thức thực hiện:
 • Đào tạo Agile cho các quản lý tham gia dự án
 • Đào tạo và huấn luyện nhóm Agile
 Kết quả:
 • Tăng tốc độ thực thi và phản hồi của cả khối
 Năng lực cần xây dựng:
 • Xây dựng văn hóa Agile ở mức khối
 • Linh hoạt điều chỉnh nguồn lực trong khối
 • Các quy trình và cấu trúc linh hoạt
 • Năng lực linh hoạt của đội ngũ nhân sự
 Cách thức thực hiện
 • Xây dựng giải pháp toàn diện cho Ngân hàng số
 • Đào tạo Agile cho các quản lý tham gia dự án
 • Đào tạo và huấn luyện nhóm Agile
 Kết quả:
 • Tăng tốc độ xây dựng và điều chỉnh sản phẩm
 • Linh hoạt nguồn lực trong Ngân hàng số
 Năng lực cần xây dựng:
 • Xây dựng văn hóa Agile ở mức toàn tổ chức
 • Linh hoạt điều chỉnh nguồn lực vì mục tiêu chung
 • Quy trình, cấu trúc linh hoạt
 • Năng lực linh hoạt cho đội ngũ nhân sự
 Kết quả:
 • Tăng tốc độ xây dựng và điều chỉnh sản phẩm
 • Linh hoạt nguồn lực trong Ngân hàng số
 Năng lực cần xây dựng:
 • Xây dựng văn hóa Agile ở mức toàn tổ chức
 • Linh hoạt điều chỉnh nguồn lực vì mục tiêu chung
 • Quy trình, cấu trúc linh hoạt
 • Năng lực linh hoạt cho đội ngũ nhân sự

Giải pháp của Học viện Agile

Các chương trình đặc biệt khác

 • Scrum Master Bootcamp

 • Agile Product Manager

 • NeoManager/NextGen Executive

 • DevOps Professional

 • Design Thingking

 • Agile Developer

  Quy trình thực hiện

  Thời gian triển khai tùy thuộc vào thực tế tại doanh nghiệp, có thể được thiết kế theo quy trình 1 quý đến 2 năm, bao gồm:

  Giảng viên của Chúng tôi

  Kết quả sau khi triển khai

  ban-dieu-hanh

  Tạo dựng sự ủng hộ của Ban điều hành

  Thông qua cung cấp góc nhìn toàn cảnh và sự thiết yếu của cách làm việc Agile trong doanh nghiệp
  agile

  Chuẩn hóa năng lực Agile cho đội ngũ

  Để đồng bộ ngôn ngữ, cách tương tác và cộng tác linh hoạt trong công việc
  nhom-phat-trien

  Nâng cao năng lực nhóm phát triển sản phẩm

  Đạt được sự cân bằng giữa hiệu quả và linh hoạt với triết lý đặt khách hàng vào trung tâm
  quan-tri-muc-tieu

  Triển khai hệ thống quản trị mục tiêu bài bản

  Giúp đội ngũ lãnh đạo và quản lý có cái nhìn đồng bộ, nhất quán về mục tiêu chung

  Case study thực tế của Ngân hàng

  • GOLIVE SAU 20 NGÀY – DỰ ÁN SẢN PHẨM SỐ

   A/ Bối cảnh:
   – Khối kinh doanh độc lập với trung tâm phát triển của CNTT
   – Trung tâm phát triển chia thành nhiều phòng: BA, Test, Core Banking, Dev, ESB, v.v.
   – Một người phải làm nhiều dự án và có ít nhất 02 quản lý trực tiếp là trưởng bộ phận và PM
   – Thời gian để đưa ra sản phẩm rất dài

   B/ Áp dụng và kết quả:
   – Đào tạo cho toàn bộ quản lý của trung tâm và dự án
   – Huấn luyện cho nhóm kỹ thuật và kinh doanh của sản phẩm mobile với khoảng 10 thành viên trong khoảng 3 tháng
   – Kết quả: Thời gian golive các tính năng ra thị trường khoảng 20 ngày từ khi có ý tưởng
  • GIẢM 50% THỜI GIAN TRIỂN KHAI – DỰ ÁN MUA SẮM CHIẾN LƯỢC

   A/ Bối cảnh:
   Cách triển khai dự án mua sắm mất nhiều thời gian chuyển giao giữa các khâu:
   – Mất thời gian làm lại: khi một phòng ban hoàn thành một bước, chuyển cho bước sau bị trả lại nhiều lần vì không làm chủ được nghiệp vụ của các bước này
   – Mất thời gian để hiểu những thông tin của bước trước vì không được tham gia
   – Mất thời gian xin ý kiến liên phòng ban bằng văn bản với nhiều quyết định dù làm ở một bước

   B/ Áp dụng và kết quả:
   – Team dự án: Thành viên của tất cả các bên liên quan (làm việc trực tiếp, sếp của bộ phận không tham gia vào team dự án)
   – Vẫn chạy theo quy trình hiện có
   – Trình bày với tư vấn (Phó Giám đốc vận hành) liên tục
   – Các thành viên nhóm dự án có trách nhiệm cùng đóng góp ý tưởng để giúp dự án chạy được thành công, chứ không phải là kiểm soát lẫn nhau
   – Đào tạo và huấn luyện cho toàn bộ dự án
   – Kết quả: giảm 50% thời gian triển khai dự án
  • BÀN GIAO SẢN PHẨM SAU 2 TUẦN – DỰ ÁN KHỐI CHIẾN LƯỢC

   A/ Bối cảnh:
   – Quản lý dự án là thành viên của khối chiến lược
   – Các thành viên thực hiện dự án thuộc nhóm vận hành và công nghệ thông tin
   – Việc phối hợp để làm rõ nghiệp vụ cũng như triển khai mất nhiều tháng

   B/ Áp dụng và kết quả:
   – Thành lập đội dự án
   – Đào tạo cho các thành viên tham gia dự án từ quản lý rủi ro, công nghệ thông tin, nghiệp vụ
   – Đào tạo và hướng dẫn nâng cao cho các Scrum Master
   – Kết quả: Các sản phẩm được bàn giao tới nhóm vận hành 2 tuần

  Các doanh nghiệp đã đồng hành cùng với chúng tôi

  Chuyên đề nổi bật

  Khám phá các Ngành khác của Chúng tôi

   

  Liên hệ với chúng tôi để nhận ngay giải pháp tư vấn toàn diện cho doanh nghiệp của bạn!