DMCA.com Protection Status

Khóa học Scrum thực chiến

Hiểu đúng và làm chuẩn Scrum ngay từ đầu
 • Hình thức học: E-learning + Workshop Online
 • Thời lượng: 2 ngày

Giới thiệu chung

Tự tin hiểu đúng và áp dụng được Scrum.

Bạn sẽ làm chủ cả lí thuyết và phương pháp vận dụng Scrum vào phát triển sản phẩm và quản trị dự án.

Bạn sẽ được “làm Scrum” ngay trong khóa học, và áp dụng thực tiễn ngay sau khóa học.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đặt tên khóa học là Pragmatic Scrum, tức Scrum Thực chiến.

MỤC TIÊU

 1. Hiểu đúng về Scrum
  • Scrum Framework
  • Chu trình phát triển sản phẩm theo Scrum
  • Các vai trò trong Scrum
  • Các sự kiện trong Scrum
  • Các tạo tác trong Scrum
  • Công cụ và biện pháp thực hành Scrum
 2.  Làm được Scrum
  • Tham gia được vào nhóm Scrum
  • Lựa chọn độ dài Sprint phù hợp cho nhóm
  • Tổ chức được các sự kiện trong Scrum
  • Tạo lập và duy trì được Product Backlog và Sprint Backlog, Sprint Burndown, Product Burndown

Đội ngũ giảng viên

Đối tượng tham gia

 • Người mong muốn áp dụng Scrum

 • Quản lý dự án

 • Team Leader

 • Developer, Tester, QA, UI designer

  Nội dung khóa học

  SCRUM FRAMEWORK

  Giới thiệu Agile

  Tuyên ngôn Agile (Manifesto for Agile Software Development)

  Scrum và quy trình thực nghiệm

  Ba trụ cột của Scrum: Minh bạch, Thanh tra, Thích nghi

  Các lợi ích của Agile và Scrum

  CHU TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THEO SCRUM

  Phát triển sản phẩm theo Sprint

  Tầm quan trọng của Đóng khung thời gian

  CÁC VAI TRÒ TRONG SCRUM

  Nhóm Scrum

  Vai trò Product Owner

  Vai trò Nhóm Phát triển

  Vai trò ScrumMaster

  CÁC SỰ KIỆN TRONG SCRUM

  Lập kế hoạch Sprint

  Scrum Hằng ngày

  Sơ kết Sprint

  Cải tiến Sprint

  Làm mịn Product Backlog

  Theo dõi tiến độ của Sprint

  Theo dõi tiến độ Sản phẩm

  CÁC TẠO TÁC TRONG SCRUM

  Product Backlog

  Sprint Backlog

  Phần tăng trưởng Sản phẩm Chuyển giao được

  Định nghĩa Hoàn thành

  CÔNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HÀNH SCRUM

  Biểu đồ Burndown, Burnup

  Agile Application Lifecycle Management, Dashboard

  User Story và Agile Estimation với Planning Poker

  CI, CD, TDD, Simple Design và Agile Architecture, Refactoring

  Software Craftsmanship

  Distributed Scrum, Scrum với quy mô lớn

  Giá trị của khóa học

  • Hiểu đúng về Scrum cả về triết lí và giá trị.
  • Biết cách áp dụng Scrum vào phát triển sản phẩm và quản trị dự án.
  • Áp dụng được ngay sau hai ngày học.
  • Thành thạo 22 kĩ thuật và công cụ Agile để dùng ngay khi kết thúc lớp học.
  • Đủ kiến thức thi chứng chỉ quốc tế các chứng chỉ PSM I của Scrum.org, được tư vấn trước khi thi.
  • Trao đổi trực tiếp với chuyên gia Scrum những người giàu kinh nghiệm giảng dạy, tư vấn và phát triển sản phẩm.
  • Trở thành thành viên Cộng đồng Học viện Agile để trao đổi chuyên môn và nhận về các ưu đãi đặc biệt.

  Triển khai Agile/Scrum tự phát, Chi phí Thử Sai vô cùng đắt đỏ

  Tham gia khóa học Scrum Thực chiến để cung cấp kiến thức và kỹ năng nền tảng về Agile/Scrum cho đội nhóm, giúp giảm thiểu tối đa chi phí cơ hội cho doanh nghiệp.

  Mời bạn tìm hiểu ngay!

  Đặt lịch tư vấn