5 phút để không bao giờ quên việc

LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG QUÊN NHỮNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO? Bạn làm gì khi mỗi ngày được giao rất nhiều đầu việc quan trọng? Bạn sẽ làm gì nếu công việc mà bạn được giao rất lâu nữa mới phải hoàn thành nhưng bạn sợ công việc đó bị xao nhãng bởi các công việc khác và đến hạn hoàn thành thì bạn không nhớ hết?

Tuyển dụng ScrumMaster - Tháng 8/2018

Agilead là một công ty công nghệ giáo dục và đào tạo tiên tiến. Theo đó, các công ty thành viên trong hệ sinh thái của Agilead đều tập trung phát triển theo hướng dùng công nghệ để đổi mới…

Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn Bán hàng – Tháng 8/2018

Học viện Agile được thành lập 2015 với các giá trị cốt lõi là hạnh phúc, tình bằng hữu, đổi mới và kỷ luật. Học viện Agile định vị mình là tổ chức tiên phong trong việc nâng tầm năng…