Làm điều quan trọng: Cuộc hôn nhân bất ngờ nhưng hoàn hảo của Google và OKR

Theo nguồn: Measure what matters (Làm điều quan trọng) Tác giả: John Doerr Cuộc gặp gỡ với hai chàng trai trẻ với hoài bão lớn và tầm nhìn vượt trội Sergey và Larry, hai chàng sinh viên trẻ bỏ…