DMCA.com Protection Status
Sự kiện
[Xem video]: Tinh gọn quy trình - Tối ưu vận hành: Động lực tăng trưởng 2023
Diễn giả:  1. Mr Hoàng Phan Bảo Trung – COO Công ty DEHA Vietnam 10 năm kinh nghiệm thành lập và quản lý, đặc biệt con […]
Đọc thêm
23/08/2023

[Webinar] Bí quyết xây dựng đội nhóm tự chủ, hiệu suất cao

16/08/2023

[Offline Workshop] Lãnh đạo trong thời kỳ biến động

11/08/2023

[Webinar] Đường lối khai phóng trong phát triển năng lực nhà lãnh đạo

08/08/2023

Product Talks #1: Opportunity and Feasibility – Empowering the Product Building Mindset, Skills, and Tools for the Vietnamese Market

13/07/2023

[Webinar] Xây dựng môi trường làm việc 3 “không”: Không chậm trễ, Không chồng chéo, Không lãng phí

18/05/2023

Building Strong Working Relationships in Turbulent IT Projects

05/05/2023

Leading change: From team to organization

04/04/2023

Part of Agile was created in Hanoi

31/03/2023

Mini Course – Nghề quản lý từ tay ngang đến chuyên nghiệp 2