CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO CÁ NHÂN

Không chỉ là một lớp học, các chương trình đào tạo của chúng tôi là những trải nghiệm học tập tuyệt vời, đem đến không chỉ kiến thức, kỹ năng mà cả phong cách sống và làm việc cho bạn.

Lợi ích chính từ các lớp học là cách làm việc mới và các kỹ năng thực tế có thể áp dụng ngay lập tức. Hầu hết các lớp học đều bao gồm sự kết hợp của bài giảng, làm việc nhóm nhỏ, bài tập và case study thực tế."

Cần giúp đỡ để quyết định khóa học nào là tốt nhất cho bạn?

Bạn muốn chắc chắn rằng bạn đang chọn khóa học tốt nhất cho mình?

Chúng tôi đã vạch ra các lộ trình học tập khác nhau cho vai trò của bạn, hãy liên hệ với bộ phận tư vấn đào tạo để nhận được tư vấn tốt nhất.

Liên hệ tư vấn

Học viện Agile

Đơn vị số một về chuyển đổi Agile tại Việt Nam và có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực đổi mới quản trị thông qua giải pháp đào tạo và tư vấn toàn diện.

Trang bị nền tảng kiến thức, phương pháp luận đổi mới sáng tạo, thay đổi về tư duy, đổi mới cách thức quản lý, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Mời bạn tìm hiểu ngay!

Đặt lịch tư vấn