DMCA.com Protection Status

Chương trình Agile Leadership

Hiểu biết tổng quan về Agile để dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi
 • Hình thức học: E-learning + Workshop
 • Thời lượng: 16 giờ

Giới thiệu chung

Hình thức: E-learning + Workshop offline hoặc online qua Zoom

Thời lượng: 2 giờ online + 12 giờ workshop + 2 giờ followup

Sĩ số tối ưu: 25 người/ lớp

MỤC TIÊU

 • Hiểu biết tổng quan về Agile để dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi.

 • Nhận thức hoàn cảnh
  Hiểu được hoàn cảnh kinh doanh ngày nay cùng với tư duy và nguyên lý của Agile Leadership.

 • Gợi ý áp dụng
  Hiểu rõ vai trò, công việc và quy trình Agile cho các nhóm và bộ phận trong công ty.

 • Nguyên lý của Agile Leadership
  Biết đánh giá mức độ Agile của lãnh đạo, những nguyên lý, hành vi, phong cách của lãnh đạo.

 • Cách triển khai Agile ở quy mô lớn
  Hiểu những rào cản, một số phương pháp Agile để áp dụng ở quy mô lớn; biết hiện trạng chung, dự định và khó khăn của các tổ chức khác.

 • Lộ trình chuyển đổi
  Hiểu sự khác biệt giữa chuyển đổi và thay đổi để đưa ra những lộ trình phù hợp, đồng thời hiểu một số mô hình để quản trị sự thay đổi.

 • Chuyển đổi cá nhân lãnh đạo
  Lộ trình chuyển đổi cá nhân lãnh đạo để trở nên Agile và hiểu mô hình Agile cho quản lý cá nhân

Đội ngũ giảng viên

Phạm Anh Đới

Chủ tịch Học viện Agile, Chủ tịch Trường Quản trị Hiếu Liêm


Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi Agile tại Việt Nam. Với kinh nghiệm phong phú và đa dạng, anh từng tư vấn, huấn luyện Agile và quản trị cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức, giúp hàng nghìn nhân viên và nhiều đội nhóm thành công với Agile và cách quản trị linh hoạt.

Đối tượng tham gia

 • Thành viên Ban Giám đốc

 • Trưởng ban đơn vị/ bộ phận

  Nội dung khóa học

  Giá trị của khóa học

  Trang bị hiểu biết tổng quan về Agile để dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi thành công.

  • Hiểu được bối cảnh kinh doanh ngày nay cùng với tư duy và nguyên lý của Agile Leadership
  • Hiểu rõ vai trò, công việc và quy trình của nhóm Agile
  • Nguyên lý của Agile Leadership và sự khác biệt của lãnh đạo Agile
  • Agile ở quy mô lớn, tổ chức Agile và văn hóa Agile
  • Lộ trình chuyển đổi tổ chức
  • Lộ trình chuyển đổi bản thân lãnh đạo

  Chương trình Agile Leadership

  Trang bị khung tư duy cơ bản nhất, hiểu biết tổng quan về Agile để hiểu đúng về tư duy linh hoạt cho các quản lí và lãnh đạo để dẫn dắt đội nhóm và công ty chuyển đổi số thành công.

  Mời bạn tìm hiểu ngay!

  Đặt lịch tư vấn