DMCA.com Protection Status

Chương trình đào tạo Đột phá năng suất cá nhân

Trở thành cá nhân hiệu suất cao, tối ưu hiệu quả công việc
 • Hình thức học: E-learning + Workshop
 • Thời lượng: 7 giờ

Giới thiệu chung

Kiến thức mới, đang là xu thế của thế giới, có thể áp dụng ngay, tạo kết quả nhanh chóng. Học viên đánh giá cao về tính thực tiễn và hữu ích của khóa học.

Học trên lớp với các hoạt động giàu trải nghiệm kết hợp học online trên Agilearn – hệ thống học tập trực tuyến của Học viện Agile

Lớp học trực quan (Sticky Notes, Lean Coffee, Backlog, GladSadMad, User Story Mapping, Pomodoro) và vui vẻ với nhiều tương tác, games, bài tập nhóm

Chương trình coaching đi kèm để xây dựng kĩ năng làm việc . Có learning contract ba bên: giảng viên, lãnh đạo, người học (optional)

MỤC TIÊU

 • Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của năng suất cá nhân đối với lộ trình phát triển bản thân và đóng góp cho tổ chức

 • Sử dụng tốt phương pháp Personal Kanban để quản lí công việc, gia tăng năng suất cá nhân

 • Nâng cao năng lực quản lí thời gian, đảm bảo tiến độ công việc, cân bằng công việc-cuộc sống

 • Có nhận thức tốt hơn về bản thân, biết đề ra cách thức để học hỏi, phát triển bản thân

Đội ngũ giảng viên

Đối tượng tham gia

 • Nhân viên

  Nội dung khóa học

  PERSONAL KANBAN VÀ GTD

  • Visualization
  • LimitWIP và Focus
  • Quy trình xử lí công việc
  • Lập bảng kanban cá nhân: Thủ công và Công nghệ

  BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC CÔNG VIỆC

  • Mục tiêu SMART
  • Ưu tiên hóa
  • Lập kế hoạch hành động: Dự án, Tuần, Ngày
  • Các phương pháp tách việc
  • Planning Fallacy
  • Phương pháp Ivy Lee
  • Đảm bảo chất lượng
  • Tiêu chí chấp nhận
  • Định nghĩa hoàn thành
  • Nghiệm thu và đánh giá kết quả

  QUẢN LÍ THỜI GIAN VÀ DUY TRÌ NHIỆT HUYẾT

  • Trì hoãn và cách thức đánh tan sự trì hoãn
  • Pomodoro (được trải nghiệm ngay trên lớp)
  • Thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc và ước tính nỗ lực
  • Quản lí năng lượng
  • Nuôi dưỡng nhiệt huyết
  • Ikigai

  CẢI TIẾN VÀ HỌC TẬP LIÊN TỤC

  • 2S, 5S và Kaizen
  • Nhìn ra lãng phí và loại bỏ lãng phí
  • Đề xuất một ý tưởng cải tiến
  • Cải tiến liên tục với nhóm dùng Agile Retrospectives
  • Học tập liên tục
  • Học qua trải nghiệm
  • Reflection
  • Đọc sách
  • Tham dự seminar/hội thảo
  • Học online: MOOC, TED, Blog…

  Giá trị của khóa học

  • Nhận thức đúng tầm quan trọng của năng suất cá nhân đối với bản thân và tổ chức
  • Sử dụng tốt phương pháp Personal Kanban để quản lí công việc, gia tăng năng suất cá nhân
  • Nâng cao năng lực quản lí thời gian, tiến độ công việc, cân bằng công việc-cuộc sống
  • Nhận thức tốt hơn về bản thân và cách thức để học hỏi, phát triển bản thân

  Trở thành cá nhân hiệu suất cao, tối ưu hiệu quả công việc

  Chương trình đào tạo Đột phá năng suất cá nhân giúp nâng cao năng lực quản lí thời gian, quản lí công việc, gia tăng năng suất cá nhân, biết cách thức để học hỏi, phát triển bản thân.

  Mời bạn tìm hiểu ngay!

  Đặt lịch tư vấn