ÁP DỤNG SCRUM TRONG GAME STUDIO

Tài liệu dành riêng cho lãnh đạo, quản lý của các công ty game. Những lợi ích với công ty game khi áp dụng Scrum và Case study (cách làm, thành công, thất bại, bài học) áp dụng Scrum tại các công ty games tiêu biểu như Zitga, Bravestars Games.