Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Văn Hiển tự nhận mình chỉ là một kỹ sư bình thường, luôn muốn giải quyết vấn đề bằng suy nghĩ đơn giản. Anh quan tâm đến công nghệ và thích làm việc trong các tổ chức sáng tạo đang xây dựng mọi thứ để giúp thế giới thay đổi.

Anh Hiển có nhiều năm làm giảng viên công nghệ trước khi giữ vai trò Mobile Engineering Manager tại Công ty Planday Việt Nam. Anh cũng là một trong số những thành viên đầu tiên của Hà Nội Scrum và Agile Việt Nam.

Hiện nay, anh Hiển tham gia đào tạo, huấn luyện về Agile/Lean cùng các khóa học như Agile Mindset, Agile Mindset and Practices, Pragmatic Scrum, Agile Toolkits, Agile Developers…