Agilearn cloud

Agilearn Cloud là dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp hệ thống LMS, kết hợp cùng kho nội dung số với hơn 1000 bài học dạng Micro Learning

mobile idea iconHệ thống học tập (LMS) trên nền tảng Cloud


  • Hệ thống học tập trên nền tảng điện toán đám mây. Doanh nghiệp không cần tự triển khai hệ thống LMS độc lập tốn kém chi phí và nguồn lực

  • Đáp ứng đầy đủ các tính năng cần thiết để quản lý hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp

  • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống nhân sự hiện tại thông qua API

Tích hợp kho nội dung bài học Microlearning của Agilearn


  • Kho nội dung với hàng ngàn bài học tiêu chuẩn được xây dựng theo triết lý Agile Microlearning

  • Nội dung các khóa học đa dạng về chủ đề, đáp ứng nhu cầu đào tạo cho nhiều loại đối tượng từ nhân viên mới đến cấp quản lý trong doanh nghiệp

  • Trải nghiệm học tập đơn giản, giảm áp lực đối với người học

Lợi ích của Agilearn Cloud