Lean Portfolio Management

( Quản lý danh mục tinh gọn )

CHUYÊN GIA WORLD CLASS, DẠN DÀY KINH NGHIỆM

Ai nên tham gia khóa học?

CEO, COO, Division Manager, Product Manager tại các công ty công nghệ

Giám đốc chuyển đổi số, Giám đốc chuyển đổi Agile, Giám đốc khối

Thành viên PMO, thành viên Văn phòng Chuyển đổi số

Thành viên chủ chốt của các sáng kiến, các dự án chiến lược

Bạn đạt được gì sau khoá học ?

Quản lý song song nhiều dự án với nguồn lực hạn chế

 • Quản lý song song nhiều dự án hiệu quả theo triết lý Lean/Agile với nguồn lực hạn chế và giằng xé
 • Đảm bảo khả năng vận hành xuất sắc, trong khi vẫn thực thi được các sáng kiến chiến lược
 • Biết cách thiết lập ngân sách linh hoạt cho dự án
 • Biết cách tổ chức nhiệm vụ và chức năng cho văn phòng chuyển đổi
 • Đo lường hiệu quả các dự án & phát hiện sớm các dự án không hiệu quả.
 • Gia tăng khả năng thực thi hiệu quả

 • Có bức tranh tổng thể từ chiến lược đến thực thi
 • Gia tăng khả năng thực thi các dự án do mình chịu trách nhiệm
 • Biết cách ra quyết định chọn lựa và ưu tiên dự án thực hiện
 • Tư vấn được cho lãnh đạo về cách thức lựa chọn dự án, triển khai dự án và đánh gía hiệu quả dự án
 • Gia tăng uy tín và khả năng thăng tiến trong công việc
 • Lean Portfolio Management (LPM)

  • LPM là một trong bảy năng lực cốt lõi cần thiết để đạt được sự linh hoạt trong kinh doanh (Business Agility).
  • LPM cung cấp mô hình quản trị cho các danh mục đầu tư cụ thể.
  • LPM giúp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp hiểu rõ bối cảnh tài chính, kỹ thuật và kinh doanh để thực hiện tốt trách nhiệm cấp ngân sách đầu tư và chiến lược.

   

  Nội dung chi tiết

  Ngày 1

  Lesson 1: Introducing Lean Portfolio Management

  - Explain the need for Lean Portfolio Management

  - Describe the Lean-Agile Mindset and SAFe Principles

  - Recognize the problem of project cost accounting

  - Describe the key benefits of organizing around value

  - Define a SAFe portfolio structure

  Lesson 2: Establishing Portfolio Strategy and Vision

  - Construct well-written Strategic Themes

  - Explore a current and a future state of a portfolio

  - Describe the portfolio Roadmap

  Lesson 3: Realizing Portfolio Vision through Epics

  - Define portfolio Epics

  - Explain how to estimate Epic costs

  - Describe the benefits of the SAFe Lean Startup Cycle

  Lesson 4: Establishing Investment Funding

  - Describe the need for the four Lean Budget Guardrails

  - Explain the purpose of the LPM events

  - Explore how to establish Value Stream budgets

  Ngày 2

  Lesson 5: Managing
  Portfolio Flow

  - Explain the value of portfolio flow 

  - Define the steps in a Portfolio Kanban

  - Explain how to sequence Epics with weighted shortest job first (WSJF)

  Lesson 6: Applying Agile Portfolio Operations

  - Describe Value Stream coordination

  - Describe the role of the LACE in supporting program execution

  - Discuss the value of the APMO

  - Explain how to use Measure and Grow to improve program execution

   

  Lesson 7: Applying Lean Governance

  - Discuss strategies for measuring Lean portfolio performance

  - Explain how to achieve continuous compliance

  - Relate Technology Business Management to SAFe

  - Explore Agile software development capitalization

  - Prepare for the LPM Getting Started Workshop

  Lesson 8: Practicing SAFe

  - Gives learners access to the SAFe Agilist exam and related preparation materials

  - Examination Question and Answer

  Tại sao bạn nên tham gia khóa học này ?

  Đội ngũ giảng viên

  Lean Portfolio Management

   

  Thông tin quan trọng

  Thời lượng: 15 giờ + 2 giờ tư vấn cho doanh nghiệp

  (trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc online)

  Hình thức Học: trực tiếp cùng chuyên gia SPCT, 

  offline tại Hà Nội

  Khai giảng: 06-07/07/2024

  Học Phí: Liên hệ

  Xem thêm thông tin chi tiết về  khóa học trên BDD tại đây !


  Đặt lịch tư vấn