Scrum căn bản

'Có nhiều tài liệu trực tuyến mô tả ngắn gọn Scrum, cuốn sách này hướng tới việc cung cấp mức độ chi tiết hơn về các kỹ thuật trong Scrum. Nó không dự định trở thành bước cuối cùng trong một quá trình đào tạo Scrum; các nhóm đang dự định áp dụng Scrum được khuyến cáo nên tự trang bị cho mình kiến thức bằng việc đọc kĩ các cuốn Agile Project Management with Scrum (Qun lý Dự án Linh hot vi Scrum) của Ken Schwaber hoặc cuốn Succeeding with Agile (Thành công vi Agile) của Mike Cohn và tận dụng ưu thế của rất nhiều khóa đào tạo và huấn luyện Scrum hiện đang có; mọi chi tiết đầy đủ có tại ScrumAlliance.org…'

    Tên của bạn (*)

    Địa chỉ Email (*)

    Số điện thoại

    Công ty

    Chức vụ