Bài viết

Top 7 khóa học lấy chứng chỉ Agile giúp bạn cải thiện kỹ năng trong công việc

, ,
Hiện nay, có rất nhiều khóa học, các buổi tọa đàm, workshop chia sẻ nếu bạn tìm kiếm theo từ khóa “Agile Coaching” hay “Khóa học Agile” cho cá nhân hay doanh nghiệp của mình. Vì quá nhiều và…

Chứng chỉ ICAgile - Biến bạn trở thành chuyên gia về Agile

ICAgile Certification - con đường biến bản thân trở thành chuyên gia về Agile, người có thể kết hợp những giá trị Agile và đẩy giới hạn của tiến trình Agile đạt tới sự linh hoạt bền vững. ASPE…