DMCA.com Protection Status
chuyển đổi số thất bại
30/11/2021

Hoạt động chuyển đổi số đến cốt lõi là gì? Hiểu và làm đúng

Thực tế hiện tại cho thấy chuyển đổi số không chỉ còn là lựa chọn mà yêu cầu bắt buộc của bất kỳ tổ chức, doanh […]
25/10/2021

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp – thay đổi từ tư duy

Chuyển đổi số sẽ gặp nhiều khó khăn nếu doanh nghiệp chưa thay đổi tư duy tiếp cận và mô hình quản lý. Cùng Học viện […]
24/09/2021

Nguy cơ chuyển đổi số thất bại nếu không tiếp cận linh hoạt

Mặc dù có rất nhiều công ty, doanh nghiệp, tập đoàn ở Việt Nam đã và đang chuyển đổi số nhưng tỉ lệ thành công vẫn […]
29/08/2021

Hiểu đúng chuyển đổi số trong kinh doanh để thành công

Trong những năm đầu của thế kỷ 21 này, sự chuyển mình lớn mạnh nhất của toàn bộ thế giới có lẽ là sự thay đổi […]