Bài viết

Quản lý chu kì kiểm thử hiệu suất Agile

,
MỤC TIÊUTìm hiểu cách tiếp cận để quản lý thử nghiệm hiệu suất Agile. Tìm hiểu làm thế nào để tối đa hóa tính linh hoạt mà không bị mất kiểm soát. Tìm hiểu cách cung cấp cho…