học tập trực tuyến
06/02/2021

Agile microlearning: Lời giải cho bài toán đào tạo nội bộ

Với đặc trưng là những bài học trực tuyến dài từ 2-7 phút, Agile microlearning đang được coi là lời giải cho những doanh nghiệp muốn […]