DMCA.com Protection Status
Kanban calendar
27/05/2021

Kanban Calendar: phương pháp quản lý công việc hiệu quả nhất

Kanban calendar là sự kết hợp giữa Kanban cá nhân, GTD’s Tickler file và Ma trận Eisenhower để tạo ra một ứng dụng quản lý công việc phù […]