DMCA.com Protection Status
Mở rộng
15/06/2022

Microlearning giúp mở rộng và cá nhân hóa đào tạo

Khả năng mở rộng (scale) là lợi thế rất lớn của elearning so với phương pháp đào tạo có người hướng dẫn (ILT). Rất dễ thêm […]