DMCA.com Protection Status
OKR là tốt
13/01/2022

Agile là tốt, trao quyền là tốt, OKR là tốt, chủ động là tốt

Nhiều người bảo trao quyền thì tốt hơn quản lý vụn vặt (micro-managed). Có người nói rằng Agile là cách làm việc hiện đại, tốt hơn […]