Bài viết

Scrum trong giáo dục(eduScrum)

,
EduScrum là một khung làm việc cho học viên sự tự chủ trong học tập. EduScrum đảm bảo học viên nắm rõ khung thời gian và mục tiêu học tập, từ đó thách thức khả năng tự tổ chức và chất lượng học tập

Những bước quan trọng về mặt nhân sự giúp bạn níu chân nhân tài

, ,
Nhiều công ty ở châu Á vẫn còn chậm chạp trong việc tiếp cận sử dụng khảo sát “xung nhịp” để xây dựng nền tảng dữ liệu có cấu trúc từ đó phân tích lực lượng lao động của mình.