Agipedia

Agile là gì? Tổng quan về Agile Scrum

>> Xem ngay khóa học Agile Scrum với nhóm giảng viên uy tín nhất Việt Nam sắp khai giảng Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có phải là một? Hiểu Agile là một quy trình phát triển phần mềm…

Tuyên ngôn Agile- Cập nhật tổng quan nguyên tắc áp dụng hiệu quả

Tuyên ngôn Agile (gọi tắt là Tuyên ngôn phát triển phần mềm linh hoạt) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực…