Agipedia

Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt

Tuyên ngôn Phát triển Phần mềm Linh hoạt (gọi tắt là Tuyên ngôn Agile) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực…

Agile là gì? Tổng quan về Agile Scrum

 Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có phải là một? Hiểu Agile là một quy trình phát triển phần mềm có đúng không? Bài viết này sẽ giúp bạn làm sáng tỏ tất cả các câu trả lời…