Agipedia

Agile là gì? Tổng quan về Agile Scrum

>> Tự tin áp dụng đúng Scrum nhờ khóa học Agile Scrum tại Học viện Agile! Agile là gì? Scrum là gì? Agile và Scrum có phải là một? Hiểu Agile là một quy trình phát triển phần mềm có đúng không?…

Tuyên ngôn Agile- Cập nhật tổng quan nguyên tắc áp dụng hiệu quả

Tuyên ngôn Agile (gọi tắt là Tuyên ngôn phát triển phần mềm linh hoạt) Chúng tôi đã phát hiện ra cách phát triển phần mềm tốt hơn bằng cách thực hiện nó và giúp đỡ người khác thực…