DMCA.com Protection Status
Agile cho công nghệ
23/02/2024

Lợi ích của Scaled Agile Framework (SAFe)

Đó là vào năm 2011, khi đó xuất hiện nhu cầu cấp thiết về một bộ khung mở rộng quy mô có thể giúp các tổ […]
22/02/2024

Hướng dẫn toàn diện để trở thành SAFe Agilist

Các tổ chức lớn cần phải cực kỳ năng động và định hướng kết quả để điều khiển thị trường chuyển động nhanh. Thời thế thách […]
21/02/2024

Mọi điều bạn cần biết về sơ đồ chuỗi giá trị và bản đồ hành trình khách hàng

Sơ đồ chuỗi giá trị và Bản đồ hành trình khách hàng không giống nhau. Trong khi sơ đồ chuỗi giá trị cho phép bạn xây […]
31/01/2024

Running Agile in Business Circles – Ellie Nguyen

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Ellie Nguyen, Enterprise Agile Coach – Tue Anh Education Corp tại Agile Vietnam Conference 2023. Bài chia […]
29/01/2024

Cross-Cultural Agile Development- Makino Gene Takashi

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Makino Gene Takashi, CEO – atWare Inc. tại Agile Vietnam Conference 2023. Diễn giả Takashi bắt đầu […]
26/01/2024

Outcomes Based Way of Working – Huỳnh Thiện Khiêm

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Huỳnh Thiện Khiêm,  Agile Coach – Roche tại Agile Vietnam Conference 2023. Diễn giả Huỳnh Thiện Khiêm […]
16/01/2024

Adopting Agile mindset in traditional companies. Where and How?

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Phạm Anh Tuấn – Chuyên gia tư vấn Chuyển đổi số – Trung tâm Nghiên cứu và […]
16/01/2024

Business Agility builds enterprises optimized for value delivery

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Gerald Cadden, Business Agility and Strategic Advisor – SAFe Inc. tại Agile Vietnam Conference 2023. Business Agility […]
10/01/2024

How to deal with crisis?

Tóm tắt từ bài tham luận của diễn giả Trần Nhân Quý, Giám đốc điều hành của Zühlke Vietnam tại Agile Vietnam Conference 2023. Bài chia […]