Một yếu tố rất quan trọng để các nhóm thành công khi họ áp dụng các phương pháp Agile đó là thực hành những kỹ thuật Agile. Đối với những vai trò, hoạt động, hoặc mục đích khác nhau thì thường có những kỹ thuật khác nhau để áp dụng. Agile có rất nhiều những kỹ thuật như vậy, có thể kể đến như:

cac-ky-thuat-thuc-hanh-giup–doi-nhom-thanh-cong-khi-ap-dung-agile

Các kỹ thuật thực hành giúp đội nhóm thành công khi áp dụng Agile

TDD – Test Driven Development (Phát triển Hướng Kiểm thử)

BDD – Behavior Driven Development (Phát triển Hướng Hành vi)

CI – Continuous Integration (Tích hợp Liên tục)

CD – Continuous Deployment (Triển khai Liên tục)

Refactoring Code (Tái cấu trúc Mã nguồn)

User Story

Agile Estimation (Ước tính Linh hoạt)

Các kỹ thuật Agile đơn giản, dễ thực hiện và đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc trên. Tuy nhiên, các kỹ thuật này rất dễ bị làm sai và không phát huy được hiệu quả, nhất là với các cá nhân, tổ chức mới triển khai Agile hoặc triển khai không bài bản.

Khóa học Quản trị dự án Agile (Agile Project Management) được xây dựng dựa trên khung kiến thức PMI-ACP của Project Management Institute, Scrum Framework trong quản trị dự án, cung cấp kiến thức, các phương pháp và công cụ thực hành về quản trị dự án theo Agile một cách bài bản, hệ thống, giúp các cá nhân, doanh nghiệp hiểu đúng và làm chuẩn ngay từ đầu.

Thông tin chi tiết: Khóa học Quản trị dự án Agile

Kho bài viết liên quan: