Một yếu tố rất quan trọng để các nhóm thành công khi họ áp dụng các phương pháp Agile đó là thực hành những kỹ thuật Agile. Đối với những vai trò, hoạt động, hoặc mục đích khác nhau thì thường có những kỹ thuật khác nhau để áp dụng. Agile có rất nhiều những kỹ thuật như vậy, có thể kể đến như:

cac-ky-thuat-thuc-hanh-giup–doi-nhom-thanh-cong-khi-ap-dung-agile

Các kỹ thuật thực hành giúp đội nhóm thành công khi áp dụng Agile

TDD – Test Driven Development (Phát triển Hướng Kiểm thử)

BDD – Behavior Driven Development (Phát triển Hướng Hành vi)

CI – Continuous Integration (Tích hợp Liên tục)

CD – Continuous Deployment (Triển khai Liên tục)

Refactoring Code (Tái cấu trúc Mã nguồn)

User Story

Agile Estimation (Ước tính Linh hoạt)

Kho bài viết liên quan:

Khóa học liên quan: