DMCA.com Protection Status
Case Study
30/05/2024

Management Lifestyle 22 – Thuyết phục và gây ảnh hưởng


26/04/2024

Management Lifestyle 21 – Customer Centric


29/03/2024

Management Lifestyle 20 – Generative AI


29/02/2024

Management Lifestyle 19 – IKIGAI

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
30/01/2024

Management Lifestyle 18 – Tinh thần chiến đấu rực lửa

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
28/12/2023

Management Lifestyle 17 – Nhìn bức tranh lớn

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
30/11/2023

Management Lifestyle 16 – Quản trị bản thân

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab
16/11/2023

Triển khai Agile trong ngành Ngân hàng & Phần mềm

Tôi sẽ chia sẻ 2 case study mà tôi học hỏi được nhiều nhất. Trong case study này có rất nhiều thách thức, rất nhiều khó […]
31/10/2023

NeoManager Lifestyle 15 – Những “bóng hồng thép”

Loading... Taking too long? Reload document | Open in new tab