GIỚI THIỆU

Dưới đây là danh sách đề luyện thi PSM I được tổng hợp và biên soạn để hỗ trợ cho các cá nhân muốn lấy chứng chỉ này của scrum.org.

Các đề thi này là không trùng lặp nhau. Tốt nhất là nên luyện qua tất cả các đề trước khi thi chính thức.

DANH SÁCH ĐỀ LUYỆN THI

1. Luyện thi PSM đề 1

2. Luyện thi PSM đề 2

3. Luyện thi PSM đề 3

4. Luyện thi PSM đề 4

Chúc các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức về PSM!

Để theo dõi các khóa học khác của Học viện Agile, vui lòng truy cập tại Tìm khóa học.